IDEA

Pomiędzy 06-09 września 2012 zapraszamy do Sopotu na nowy festiwal artystyczny - ARTLOOP, który otwiera miasto na sztukę i sztukę na miasto, scalając/loopując wybrane przestrzenie w centrum Sopotu licznymi działaniami/akcjami z zakresu sztuk wizualnych, designu i muzyki. Po raz pierwszy w Sopocie powstaje festiwal całkowicie skupiony na sztuce współczesnej, prezentowanej głównie w przestrzeni miasta – subiektywnie i sugestywnie przekształcanej przez artystów.

ARTLOOP otwiera się na dynamiczną interakcję z widzem, wychodząc poza formułę stricte instytucjonalnych pokazów i prezentacji, anektuje przestrzeń miejską i poddaje ją artystycznym transformacjom. Festiwal na różne sposoby oswaja odbiorców ze sztuką współczesną, korzystając z narzędzi makro [m.in. projekcje wielkoformatowe, wystawa i obiekty w przestrzeni publicznej, koncerty] oraz mikro [m.in. projekty specjalne, efemeryczne akcje miejskie, kinoinstalacje]. ARTLOOP to artystyczne laboratorium, które łączy młodą sztukę ze sztuką uznaną, łączy przestrzenie, idee i koncepcje, łączy ludzi, otwierając ich na nowe aktywności, konteksty, emocje.

Formuła programowa ARTLOOP powstaje w oparciu o 3 sekcje:
1. Sekcja Urbanator | Sztuka w przestrzeni miejskiej + Design
2. Sekcja Screen | Kino + Sztuki wizualne
3. Sekcja Soundspace | Muzyka + Sztuka

01 ARTLOOP = KURORT

Koncepcja pierwszej edycji Festiwalu jest oparta na eksplorowaniu "kurortowości" Sopotu - miejsca rekreacji, wypoczynku i rozrywki. ARTLOOP podejmie twórczy, inspirujący, pełen napięć dialog z kurortowymi przestrzeniami Sopotu, wprowadzając w tkankę miejską działania zarówno afirmatywne, wykorzystujące turystyczny potencjał Sopotu, jak i działania oparte na przewrotnym przetworzeniu "kurortowości" miasta. Kultowe miejskie przestrzenie - legendarny deptak czy Molo - zostaną zinterpretowane przez artystów przez pryzmat aktywnego działania w przestrzeni publicznej, odnoszenia się do symboliki miejsc, igrania z ich ogólnodostępnym charakterem, docierania do mas nieobcujących ze sztuką odbiorców. Mnogość obiektów i transformacji, mnogość działań - w skali mikro do makro - doprowadzi do stworzenia alternatywnej, sopockiej rzeczywistości.

W programie m.in. sekcja URBANATOR czyli wystawa sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej, działania z zakresu designu, sekcja SCREEN - bogaty wybór form filmowych i sztuki video ze świata, prezentowanych w formie KINOINSTALACJI czyli niestandardowego kina, sieciowanie miejsc w ramach akcji LOOPOWANIE PRZESTRZENI, otwarte pracownie artystyczne ARTSPACES, koncerty w sekcji SOUNDSPACE z udziałem gwiazd polskich i zagranicznych. W programie pojawi się również sekcja edukacyjna ART LAB oraz debata o funkcjonowaniu sztuki w przestrzeni publicznej w sekcji ART TALKS.

Festiwal odbędzie się w centum Sopotu, loopując i scalając liczne przestrzenie z uwzględnieniem 3 głównych lokalizacji: Państwowa Galeria Sztuki > MCKA Zatoka Sztuki > Plac Przyjaciół Sopotu

Organizatorem festiwalu jest Miasto Sopot | Państwowa Galeria Sztuki we współpracy ze Stowarzyszeniem A KuKu Sztuka.

01 ARTLOOP Festival jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
© ARTLOOP FESTIVAL