URBANATOR = SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ / PUBLIC ART + DESIGN

Sekcja URBANATOR to świadome przekształcanie i formatowanie przestrzeni z myślą o jak najskuteczniejszym dotarciu do odbiorców w celu wywołania pozytywnej reakcji i twórczego fermentu. To także diagnozowanie aktualnej sytuacji miasta, jego architektury, potrzeb użytkowych - w tym przeprowadzanie badań i konsultacji eksperckich - wszystko w celu stworzenia rozwiązań i narzędzi sprzyjających rozwojowi miejskiej infrastruktury.

Otwarta formuła ARTLOOP, dostępność większości wydarzeń dla szerokiego grona odbiorców sprzyja budowaniu społecznego kontekstu dla sztuki współczesnej, która wychodzi ku odbiorcy, tworzy sytuację dialogu, wymiany i interakcji. Festiwal ingeruje w miejską tkanką poprzez działania wystawiennicze, instalacje przestrzenne typu site specific, w tym budowę obiektów, które na stałe wpiszą się w architekturę miasta.

W 2012 roku zapraszamy na WYSTAWĘ SZTUKI w przestrzeni publicznej pod hasłem KURORT z udziałem wielu znakomitych artystów, na Placu Przyjaciół Sopotu powstanie specjalny wielofunkcyjny OBIEKT o nazwie GRAND HOSTEL - efekt współpracy z uznanymi architektami i dizajnerami, zostanie przeprowadzona akcja LOOPOWANIA PRZESTRZENI czyli łączenia i integrowania wielu festiwalowych miejsc w jeden obieg idei oraz działań. Zapraszamy również do otwartych i udostępnionych publiczności pracowni wybranych sopockich artystów w ramach akcji ARTSPACES.

 
© ARTLOOP FESTIVAL